Oplymp

 

EXPANZNÍ AUTOMATY

 

Řádnou funkci a životnost teplovodních otopných soustav ohrožuje vzduch, resp. kyslík, obsažený v topné vodě. Vzduch se v topné vodě vyskytuje jednak rozpuštěný (neviditelný), jednak volný, vyloučený ve formě bublinek nebo polštářků. Při oběhu vody v otopných soustavách se vlivem změn teploty a tlaku vzduch vylučuje a postupně vyplňuje prostor otopných těles. Tím znemožní cirkulaci topné vody a následně ostaví některá tělesa z provozu. Uvedený děj může být velice rychlý a otopná tělesa se zavzdušní např. i přes noc.

Jednou z možností, jak zamezit negativním účinkům vzduchu, je speciální zařízení pracující na principu - desorpční metody. Programovaným cyklováním připouštění vody ze soustavy do beztlaké zásobní nádoby, dochází k vylučování vzduchu a plynů. Zmíněné zařízení vyvinula rakouská firma OLYMP a uvedla na trh pod názvem Expanzní automat HC. Základní typy mají označení HC-L, HC-S II. Materiálově je zařízení řešeno na bázi nerezové oceli, mosazi a plastu